Strikkekrok

Strikkekrok på Røros Frivilligsentral

Strikkekrok på Frivilligsentralen annenhver onsdag i Partallsuker. 

Det har ikke vært strikkekrok på frivilligsentralen etter koronaen kom og vi måtte stenge i mars. Våre lokaler har vært for små i forhold til de retningslingene som er gitt. Vi håper på nye retningslinjer som gjør det mulig for oss å starte opp igjen til høsten.

2023 © Røros frivilligsentral