Natteravn

Natteravnene på Røros. De første Natteravnene gikk 30. november  2001, og har etter den tid vært et fast innslag i gatene.

Natteravnene har frem til januar 2015 gått hver lørdag utenom Martna,Jul og Påske. De har også vært med på konserter på Ungdommens Hus etter forespørsel.
Etter en evaluering av ordningen høsten 2014 vil det nå en periode prøves med å gå på litt andre dager. Ikke hver lørdag, men de kveldene i løpet av året vi vet det er mye ungdom ute. D.v.s. Martna (torsd.-fred.-lørd.), onsdag i påskeuka, 30. april, 16, mai, Bergstadcup, Nattåpent, Kveldsåpent og ellers etter behov.

Å være Natteravn er en trivelig "jobb". En kommer i kontakt med positive ungdommer og voksne på en fin måte.

Vi trenger hele tiden nye Natteravner.
Har du anledning til å bruke en kveld (eller to) i året som Natteravn, takontakt med Berit K. Sevatdal på Røros Frivilligsentral :

tlf. 74 41 94 75 / 928 43 261,         berit.sevatdal@roros.kommune.no  

2023 © Røros frivilligsentral