Styret i Røros Frivilligsentral

Styret i Røros Frivillligsentral etter årsmøte 2018.

Leder: Gunnar Berg   (Røros kommune)                         Vara: Hans Wendelbo

Inga Ryen Evavoll  (Røros kommune)                             Vara: Reidun Kjelsberg

Carl Georg Konow (Røros Idrettsråd)

Lilly Ødegård (Røros Pensjonistforening)                            Vara: Lina Homme
 

Målfrid Kvarteig ( Nasjonalforeningen for Folkehelsen)       Vara: Annlaug Wesselvold

 

Sosiale media

2021 © Røros frivilligsentral