RØROS Frivilligsentral

 

Velkommen til Røros Frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
Vil du treffe nye mennesker?
Vil du være med og sette dine og andres ideer ut i livet?


Frivilligsentralen er en møteplass som kan formidle kontakt mellom mennesker l lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

 

                                           

 

 

 

2020 © Røros frivilligsentral